Uži si leto s BMW G310 R alebo G 310GS

<p><strong>RADOSŤ S JAZDY, KTOR&Uacute; SI M&Ocirc;ŽE DOVOLIŤ KAŽD&Yacute;.</strong><br /> MODEL G 310 R A G 310 GS TERAZ UŽ OD 45 &euro; MESAČNE A POUKAZOM NA DOPLNKY V HODNOTE 700&euro;.</p> <p><strong>BMW G 310 R &ndash; Intenz&iacute;vna radosť z jazdy.</strong></p> <p>BMW G 310 R je čistou esenciou radosti z jazdy. Rovnak&yacute; smel&yacute; pr&iacute;sľub a dokonal&yacute; vzhľad ako v&scaron;etky ostatn&eacute; motocykle BMW. Nečakajte a rezervujte si sk&uacute;&scaron;obn&uacute; jazdu. Urobte si z dne&scaron;ka deň č&iacute;slo jeden!</p> <ul> <li>Od 4990 &euro; (vr&aacute;tane DPH)</li> <li>Poukaz v hodnote 700 &euro; na BMW motocyklov&eacute; pr&iacute;slu&scaron;enstvo alebo vybavenie jazdca</li> <li>L&iacute;zingov&aacute; spl&aacute;tka vo v&yacute;&scaron;ke 45 &euro;/mesiac s akont&aacute;ciou 2495 &euro;</li> </ul> <p><strong>BMW G 310 GS &ndash; Sm&auml;dn&yacute; po dobrodružstv&aacute;ch. Každ&yacute; deň.</strong></p> <p>Prestaňte si st&aacute;le len niečo želať. Buďte spont&aacute;nni a prelomte rutinu. Dobrodružstvo na v&aacute;s čak&aacute; každ&yacute; deň priamo pred dverami &ndash; osvojte si ho s modelom G 310 GS. Prevezie v&aacute;s mestskou džungľou, sebavedomo a bezstarostne a potom v&aacute;s odvezie do bl&iacute;zkeho okolia. Urobte si z toho deň č&iacute;slo jeden!</p> <ul> <li>Od 5690 &euro; (vr&aacute;tane DPH)</li> <li>Poukaz v hodnote 700 &euro; na BMW motocyklov&eacute; pr&iacute;slu&scaron;enstvo alebo vybavenie jazdca</li> <li>L&iacute;zingov&aacute; spl&aacute;tka vo v&yacute;&scaron;ke 53 &euro;/mesiac s akont&aacute;ciou 2845 &euro;</li> </ul> <p>Pre viac&nbsp;inform&aacute;ci&iacute; volajte na&nbsp;+421 917 750 692 &nbsp;alebo&nbsp;na +421 905 598 304.</p>
Created by